Una guia de bones pràctiques per promoure la igualtat de gènere en l’esport

Dues alumnes dones en una classe d'arts marcials. (INEFC)

L’INEFC impulsa una publicació per facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE)

D’un temps ençà, l’INEFC està avançant per incorporar la perspectiva de gènere a tots els nivells, des del dia a dia a les aules, fins a dins de la seva estructura organitzativa.

Per aconseguir-ho, el 2016 l’INEFC va crear la Comissió d’Igualtat amb l’objectiu d’integrar la perspectiva de gènere en l’activitat quotidiana de l’INEFC Barcelona com un element identificador més de la institució.

Entre les activitats d’aquesta comissió hi ha la celebració de la Setmana de les Dones o l’organització del WorkShop Internacional Dones i Esport, que l’any passat va arribar a la tercera edició.

L’INEFC també dóna suport a iniciatives com La igualtat en joc. Guia de bones pràctiques de gènere en els estudis de la família de les ciències de l’activitat física i de lesport, una publicació elaborada per Pedrona Serra, Susanna Soler i Anna Vilanova, integrants d el’equip docent.

L’objectiu d’aquesta guia és informar sobre els aspectes clau que tant els equips directius com el professorat han de tenir en compte a l’hora d’incorporar la perspectiva de gènere en la planificació dels programes de formació, la seva actuació en el dia dia i la forma de comunicar.

“La idea sorgeix del projecte La igualdad en juego que impulsa el Ministeri d’Economia i Competitivitat. Un dels objectius principals és adreçar-nos al professorat universitari, perquè puguin canviar les pràctiques docents i així canviar també la visió del futur professional a les CAFE”, explica Pedrona Serra.

 

El descens d’alumnes dones, llum d’alarma

Des dels anys 90, el nombre d’alumnes dones als estudis de CAFE no ha parat de disminuir.

“L’any 1992 teníem un 40% d’estudiants dones a CAFE, mentre que el 2018 només en tenim un 18% d’alumnes dones. Volíem treballar per canviar aquesta tendència negativa”, afirma Serra.

Aconseguir-ho depèn d’un procés llarg i complex, que implica treballar en la manera de promocionar els estudis, així com la imatge i sortides professionals que tenen les CAFE.

Segons Serra: “Sobretot cal canviar la mirada del professorat  perquè això influirà en la mirada del personal docent d’educació física del futur, que seran els qui treballaran amb els adolescents que aspiren a canviar la societat”, assegura.

Ara bé, els canvis han de ser estructurals: “No podem canviar una tendència com aquesta si no aconseguim modificar l’estructura pròpia dels estudis”, adverteix la professora.

Portada de la guia de bones pràctiques per a la igualtat de gènere en l’esport. (INEFC)

Perspectiva de gènere a totes les assignatures

Una altra de les claus per aconseguir aquest canvi estructural és incorporar la perspectiva de gènere a totes i cadascuna de les assignatures del grau. “El professor o professora ha d’incorporar el punt de vista en la dona, no només el de l’home”, destaca Serra.

Per fer-ho, s’han de canviar plantejaments teòrics i pràctics. Per exemple, no és el mateix organitzar un esdeveniment només per homes o mixt. “Cal tenir-ho en compte amb els vestidors. També si fas un cartell promocional i només hi apareix un home, fas pensar que aquell esdeveniment no és per dones”, argumenta Serra.

Incloure la perspectiva de les dones esportistes és una manera més de contribuir a la igualtat de gènere en societat. “Amb aquesta doble mirada podem arribar a més gent i fer que l’esport sigui per tothom” conclou.

Informació elaborada amb la col·laboració de INEFC

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here