12 agosto 2022
12 agosto 2022

Libertad de Prensa

Introducción

Las Fichas de Actividades de Junior Report son una herramienta educativa que fomenta el pensamiento crítico de los alumnos de secundaria. El objetivo es hacerles partícipes de la realidad que les rodea, a la vez que se informan y profundizan sobre un tema de actualidad global. Para ello, trabajamos uno de los temas publicados en el diario digital Junior Report a partir de diversas actividades.

La llibertat de premsa és una de les funcions més importants de la llibertat d’expressió: quan la ciutadania està ben informada, pot defensar millor els seus drets i actuar davant les injustícies. Malgrat ser un dret fonamental, periodistes d’arreu del món s’enfronten a pressions o amenaces quan intenten explicar la veritat. Treballa aquest tema d’actualitat a l’aula amb els materials didàctics de Junior Report.

ACTIVITATS

SOLUCIONARI