En què ajuda el Marc Comú Europeu de Referència als estudiants d’anglès?

Neus Figueras és experta en el Marc Comú Europeu de Referència. (Trinity College London)

L’experta en avaluació de llengües Neus Figueras ens explica els avantatges de comptar amb aquest estàndard europeu

Per Judith Vives

Segur que alguna vegada has sentit parlar del nivell B1 o B2 d’anglès. Aquests nivells són els que defineix el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les llengües. L’MCER orienta l’ensenyament i l’aprenentatge d’un idioma i permet mesurar el nivell de comprensió i expressió en una determinada llengua.

Aquest estàndard europeu és el resultat d’un treball que es va iniciar el 1991 i que avui dia estableix una escala de sis nivells comuns de referència per organitzar l’aprenentatge de llengües. A més, també ajuda a homologar els diferents títols emesos per les entitats certificadores, com és el cas del Trinity College London.

Segons explica Neus Figueras, experta en avaluació de llengües i en l’MCER, “gràcies al marc s’aprenen i s’ensenyen millor les llengües i també ha facilitat que es puguin avaluar millor”.

De fet, segons l’experta, l’MCER fins i tot “va tenir més impacte en les proves de certificació que en la docència, perquè el Consell d’Europa (impulsor del marc) va veure la necessitat de crear unes pautes que permetessin a les institucions calibrar els exàmens amb els nivells del marc i que poguessin seguir un procés estandarditzat”.

L’existència del Marc Comú Europeu de Referència fa possible fixar un sistema d’avaluació que permet acreditar el teu nivell d’anglès de forma fiable. Això és important especialment per a aquells alumnes que, a més a més de voler aprendre anglès, volen aconseguir un títol oficial que ho acrediti, ja sigui amb finalitats professionals o acadèmiques.

“Si volem aprendre una llengua, ho farem millor si comptem amb un sistema d’aprenentatge que tingui objectius i propòsits clars, i en aquest aspecte el marc ofereix la millor manera de fer-ho”, explica Figueras.

“La meva experiència analitzant mostres de proves per al Consell d’Europa em diu que comparat amb fa deu anys, s’ha millorat molt: les proves tenen més qualitat i són més fiables”, afegeix.

Perquè un examen sigui fiable i de qualitat, explica Figueras, “ha de tenir molts punts d’observacions”, és a dir que ofereixi diverses opcions perquè l’alumne demostri els seus coneixements. Per exemple, que hi hagi l’opció d’escoltar àudios, expressar-se per escrit i de forma oral en diferents situacions.

A més a més, els diferents reptes que proposi l’examen en definiran l’objectiu. Tal com diu la Neus, “l’objectiu de la prova ha d’anar vinculat al format de la prova”. Així, cal saber si aquesta pretén atorgar únicament un certificat de nivell o bé cerca alguna cosa més, com representar els reptes comunicatius que un estudiant es trobarà en el món laboral i professional. Aquest segon cas és el dels exàmens del Trinity College London.

 

Exàmens presencials

Actualment, els exàmens de qualificació d’anglès es poden portar a terme a través de molts canals, ja sigui presencial, online o per telèfon. No obstant això, Neus Figueras considera que “és més agradable per a candidat i examinador que hi hagi contacte cara a cara, ja que hi ha més empatia i una sèrie de qüestions no verbals que juguen un paper a l’hora de comunicar-se”.

Al Trinity College London pots fer exàmens presencials per acreditar el teu nivell d’anglès, amb la garantia que aquestes proves avaluaran no solament els coneixements teòrics de l’idioma, sinó sobretot les habilitats de comprensió i expressió necessàries per defensar-te en qualsevol aspecte de la vida real.

Neus Figueras també indica la importància de combinar l’estudi de l’anglès amb activitats com veure pel·lícules en versió original, llegir llibres o revistes en aquest idioma o conversar amb nadius, perquè l’aprenentatge resulti molt més efectiu. Segons l’experta, no existeixen fórmules màgiques per estudiar anglès, però sí que calen tres factors clau: calma, motivació i constància.

Informació elaborada en col·laboració amb Trinity College London

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here