12 agosto 2022
12 agosto 2022

Leonardo da Vinci

Introducción

Las Fichas de Actividades de Junior Report son una herramienta educativa que fomenta el pensamiento crítico de los alumnos de secundaria. El objetivo es hacerles partícipes de la realidad que les rodea, a la vez que se informan y profundizan sobre un tema de actualidad global. Para ello, trabajamos uno de los temas publicados en el diario digital Junior Report a partir de diversas actividades.

Leonardo da Vinci va ser un dels personatges més importants de la cultura del Renaixement. La seva creativitat no tenia fi: pintures a l’oli, dibuixos detallats del cos humà i les plantes, tractats de filosofia, dissenys visionaris de màquines que no s’inventarien fins segles més tard… Descobreix la figura genial de Da Vinci i treballa aquest tema d’actualitat a l’aula amb els materials didàctics de Junior Report.

ACTIVITATS

SOLUCIONARI